Pogotowie hydrauliczno-kanalizazycjne

bezwykopowa naprawa kanałów, rękaw z żywicy.

Wykonujemy naprawę punktową instalacji kanalizacyjnych bez potrzeby kopania / rozkuwania ścian i posadzek, metodą Pakera. Metoda ta polega na utworzeniu wewnątrz rury w miejscu uszkodzenia – łaty z maty nasączonej żywicą dopasowanej  do kształtu remontowanego odcinka. Mata jest utwardzana chemicznie i jest w pełni szczelna, zastępuje stary rurociąg. Przy pomocy pakerów naprawiamy rury położone na zewnątrz budynków i wewnątrz budynków, np. w przypadku mocno zabudowanych pionów.

Przed przystąpieniem do naprawy należy wykonać

  • hydrodynamiczne czyszczenie uszkodzonej rury,
  • inspekcję TV w celu oceny uszkodzeń.

Opis metody ”bez wykopowej naprawy kanalizacji”

  1. W pierwszej kolejności oceniamy jaki użyjemy element naprawczy, tzn. z ilu warstw mato tkaniny będzie się składał. Standartowo stosuje się od 2 do 4 warst,
  2. następnie dokonujemy kolejnej inspekcji TV, w celu dokładnego sprawdzenia uszkodzonego fragmentu. W przypadku jeśli przygotowanie fragmentu nie jest wystarczające - powtarzamy hydrodynamiczne czyszczenie lub frezujemy robotem z kamerą,
  3. przygotowujemy rozprężnego pakera oraz pokrywamy matę żywicami,
  4. wprowadzamy „paker” z przygotowaną matą w miejsce uszkodzenia, prace wykonujemy przy jednoczesnym użyciu kamer samojezdnych,
  5. rozprężamy pakera, dociskając matę do ścianek rury,
  6. po upływie odpowiedniego czasu usuwamy pakera,
  7. ponowna kontrola kamerami inspekcyjnymi – sporządzenie raportu.