Pogotowie hydrauliczno-kanalizacyjne

Inspekcja TV kanalizacji w budynkach i kanałów.

W przypadku powtarzających się problemów z kanalizacją, w celu zlokalizowania instalacji lub powykonawczo dla firm budowlanych, oferujemy inspekcję kanalizacji. Dysponujemy systemami do inspekcji TV światowej klasy producentów takich jak: RICO, RIDGID, ROTHENBERGER

Inspekcja TV sieci kanalizacji sanitarnej, technicznej, wodociągowej i telekomunikacyjnej

(zakres średnic od Φ30 do Φ600, kamery przejazdowe)

Kamerowóz: Oferujemy usługi specjalistycznym kamero-wozem RICO, wyposażony w zestaw inspekcyjny pozwalający na szybkie wykrycie i rejestrację obrazów przeszkód, zatorów, pęknięć, nielegalnych przyłączy oraz innych uszkodzeń powstałych w rurach wodociągowych, kanalizacyjnych, deszczowych itp. bez względu na ich przekrój. System umożliwia nakładanie na zapisywany i wyświetlany na monitorze obraz, opisów pozwalających na szybką identyfikację badanego obszaru wraz z jednoczesnym zapisem odległości (metry) przebytej przez kamerę oraz procentowe nachylenie badanego odcinka kanału. Archiwizacja wykonanej wideoinspekcji realizowana jest na dysku HD i płytach DVD, co znacznie ułatwia ich przechowywanie i katalogowanie, a szerokie rozpowszechnienie standardu DVD pozwala na natychmiastowe udostępnienie kopii klientowi, zaraz po wykonaniu zleconych prac.

Zestaw przenośny: W miejscach trudno dostępnych, wszędzie tam gdzie nie mamy możliwości dojazdu do badanej instalacji – używamy przenośnego zestawu do kamerowania kanałów. Zestaw daje nam, takie same możliwości jak kamero wóz, możemy wykonać pomiar spadków, zapisać film z inspekcji na DVD.

Inspekcja TV, monitoring wewnątrz budynków

(zakres średnic od 32mm do 300mm, kamery przesuwne)

Inspekcja TV a Prawo Budowlane

Punkt 12 Polskiej Normy "Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych" (PN-EN 1610 z marca 2002 r.) mówi, że po zakończeniu montażu rur powinno się przeprowadzić m. in. kontrolę wizualną wybudowanej kanalizacji. Punkt 5.2 Polskiej Normy PN-EN 13508-2 wspomina, że wcześniej wymieniona kontrola wizualna kanalizacji powinna odbywać się za pomocą specjalnej kamery od wewnątrz.

Zgodnie z wytycznymi tej Normy mogą Państwo w zgodzie z prawem żądać przeprowadzenia Inspekcji TV w trakcie prac lub po zakończeniu budowy podczas odbioru robót.