Pogotowie hydrauliczno-kanalizazycjne

Poszukiwanie pod ziemią wykrywaczem metali w Gdańsku

Wykonaliśmy poszukiwanie zaginionej studzienki kanalizacyjnej na budowie w Gdańsku. Okazało się że studnia zasypana została na głębokość ponad 1,5m.

Studzienka została zasypana w miejscu gdzie podczas II wojny światowej przebiegał trakt konny.