Pogotowie hydrauliczno-kanalizazycjne

Czyszczenie kanalizacji sanitarnej - wycinka korzeni

Naprawa bezwykopowa kanalizacji w Gdyni. Wykonaliśmy czyszczenie kanalizacji, wycięte zostały korzenie wrośnięte w instalację. Po wyczyszczeniu wykonaliśmy uszczelnienie rurociągu rękawem nasączonym żywicą metodą LONG-LINER

3 P HARD - POINT.

Kanalizacja została w bardzo krutkim czasie naprawiona bez konieczności naruszania nawierzchni.