Pogotowie hydrauliczno-kanalizazycjne

Bezwykopowa renowacja kanalizacji deszczowej Białystok.

Wykonaliśmy naprawę nieszczelnego połączenia rur pod ziemią na budowie w Białymstoku.

Uniwersytet w Białymstoku (UwB) od jakiegoś czasu starał się o budowę nowego gmachu biblioteki, po sprzedaży dotychczasowego budynku związanej z przenosinami części wydziałów na kampus uczelni. Pierwszy przetarg było trzeba unieważnić ze względu na to, że oferty przewyższały kwotę, jaką na ten cel chciała przeznaczyć uczelnia. Udało się dopiero w drugim przetargu, który obejmował nie tylko budowę biblioteki, ale też obserwatorium, o którego powstanie UwB również zabiegał.